SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

46.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko goranske županije br. 29/09 i 14/13), te članka 29. st. 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko goranske županije br. 38/09, 14/13 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA SURADNJU S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

I.

U Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave imenuju se:

1. Sonja Pokupec Salković, za predsjednicu,

2. Andrej Filipović, za člana,

3. Daniele Surdić, za člana,

4. Leonora Kučić, za članicu,

5. Petar Miočić, za člana,

II.

Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave obavlja poslove u skladu s člankom 43. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13).

III.

Ovo Rješenje objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 022-05/17-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr