SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

44.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13), i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/09, 14/ 13 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA
GRADA CRESA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće Grada Cresa kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 2.

Socijalno vijeće ima predsjednika i 6 članova koje Gradsko vijeće Grada Cresa imenuje rješenjem o izboru članova, a način rada propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Za članove Socijalnog vijeća imenuju se osobe koje imaju iskustvo u radu socijalnih, zdravstvenih i odgojno- obrazovnih ustanova te humanitarnih udruga.

Članak 3.

Socijalno vijeće:

-u rujnu svake godine gradonačelniku Cresa predaje obrazloženi prijedlog socijalnog proračuna radi uvrštavanja u prijedlog gradskog proračuna za narednu godinu;

-nakon donošenja gradskog proračuna predlaže gradonačelniku socijalni program;

-razmatra zahtjeve mogućih korisnika i o njima daje mišljenje u skladu s odredbama Odluke o vrstama socijslen skrbi iz proačuna garda cresa I o uvjetima I načinu njjohva ostvqrivnaja;

-predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi na području Grada Cresa,

-potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti u oblasti socijalne skrbi na području Grada Cresa,

-obavlja i druge poslove utvrđene ovom odlukom i drugim općim i pojedinačnim aktima Gradskog vijeća.

Članak 4.

Stručne poslove Vijeća obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/21

Ur.broj:2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr