SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

43.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/ 17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 12. Listopada 2017. Godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU O IZMJENI
ODLUKE O VRSTAMA SOCIJALNE SKRBI IZ PRORAČUNA GRADA CRESA I O UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA OSTVARIVANJA

Članak 1.

U Odluci o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 5/01, 5/03, 38/ 09, 57/09 i 26/13) briše se glava V. »Socijalno vijeće« i članci 27. i 28.

Glava VI »Završne odredbe«, postaje glava V. a članak 29. postaje čl. 27.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01717-1/23

Ur.broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr