SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

40.

Na temelju članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« RH br. 82/08, 69/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA
ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Gradsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (dalje: Povjerenstvo) sa zadatkom provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje Gradsko vijeće Grada Cresa imenuje Rješenjem o odabiru članova, a način rada propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Za članove Povjerenstva imenuju se osobe iz redova vijećnika i uglednih građana Grada Cresa.

Članak 3.

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo:

-unaprijeđuje ljudska prava žena provođenjem međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu,

-provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o kršenju ljudskih prava žena,

-unaprjeđuje društveni položaj žena pripadnica nacionalnih manjina i žena s invaliditetom,

-predlaže mjere za smanjenje nezaposlenosti i uklanja sve oblike diskriminacije žena na tržištu rada i potiče mjere za razvoj ženskog poduzetništva,

-osigurava stvarne jednake mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada djelotvornom primjenom radnog zakonodavstva i poticanjem žena na uporabu postojećih mehanizama za tužbe u slučajevima diskriminacije na tržištu rada,

-jača i promiče mjere koje omogućavaju usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena,

-potiče uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti u gradu,

-potiče uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena pri imenovanju u gradska tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i upravne odbore javnog sektora na lokalnoj razini,

-uklanja sve oblike obiteljskog nasilja uz unapređenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja,

-prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama,

-predlaže mjere za učinkovitiji sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora (dojke, vrata maternice i debelog crijeva),

-te predlaže i druge mjere od značaja za ravnopravnost spolova sukladno Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 45/07, 57/09 I 37/13).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/24

Ur.broj:2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr