SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD RAB

73.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/ 13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 4. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
u vlasništvu Grada Raba

I.Grad Rab prodaje nekretnine označene kao k.č. 45/2 pašnjak sa 36 m2, k.č. 46 vrt bez upisane površine i k.č. 47 zidina sa 79 m2, upisane u zk. ul. 137, k.o. Rab-Mundanije.
Predmetne nekretnine prodaju se kao cjelina.

II.Početna kupoprodajna cijena: 45.980,00 e.
Jamčevina: 4.598,00 e,
sve plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

III.Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupovine nekretnine.
Kupac je dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

IV.Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u roku od 8 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Raba.

V.Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

VI.Obavijest o javnom natječaju objavit će se u Novom listu, a cjeloviti tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba.

VII.Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u Novom listu.

VIII.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/04

URBROJ: 2169-01-02/7-17-10

Rab, 4. listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1029&mjesto=51280&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr