SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD RAB

72.

Na temelju članka 35. stavka 6. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15-ispravak) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 4. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnine označene kao
k.č. 1424/3 k.o. Rab-Mundanije

Članak 1.

Grad Rab će kupiti nekretninu označenu kao k.č. 1424/3 k.o. Rab-Mundanije, u naravi kuća br. 63 sa 118 m2 i dvorište sa 204 m2, upisanu u zk. ul. br. 1704.

Ukupna kupoprodajna cijena iznosi 107.000,00 EUR, plativo u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba da u ime Grada Raba, kao kupca, sa vlasnikom zaključi kupoprodajni ugovor.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/04

URBROJ: 2169-01-02/7-17-11

Rab, 4. listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1029&mjesto=51280&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr