SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
OPĆINA MATULJI

44.

Na temelju članka 67. Statuta Općine Matulji(»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09 , 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 32/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, dana 29. rujna 2017. donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNOG ODBORA RUPA

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Rupa

Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Rupa održati će se dana 12.11.2017.

Članak 2.

Broj članova Vijeća mjesnog odbora Rupa je neparan, a broji 5 članova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u » Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Matulji i web stranici (www.matulji.hr)

KLASA: 021-05/17-01/0009

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0015

Matulji, 29. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji
Darjan Buković, bacc.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1029&mjesto=51211&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr