SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD OPATIJA

78.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09- ispravak i 07/13) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/93, 6/ 93, 13/97, 15/97, 7/94, 22/05 i 6/17) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 25. rujna 2017.godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za sport
i tehničku kulturu

I.

U Odbor za sport i tehničku kulturu pitanja izabiru se:

Za predsjednika:

1. IGOR PUŽ iz Veprinca, Pehji 2

Za članove:

2. JURAJ DIVJAKINJA iz Opatije, Emila Bošnjaka 5

3.MARTINA MILEKOVIĆ iz Opatije, Joakima Rakovca 28

4. DRAGUTIN ŠUKER iz Veprinca, Zagrad 58

5. KRISTIJAN KOMEL iz Opatije, Put uz Dol 8

II.

Ovo rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/22

UR.BROJ: 2156/01-01-17-1

Opatija, 25. rujna 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr