SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA LOVRAN
Općina Čavle

23.

Na temelju stavka 4. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2003. godine donosi

TREĆE IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/01, 4/02 i 20/02) u točki 3. »JAVNA RASVJETA« u podtočki 3.1. mijenja se iznos i glasi »450.000,00« i mijenja »Ukupno javna rasvjeta 1,200.000,00«.

Ujedno mijenjaju se izvori financiranja tako da tekst glasi: »Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 974.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 226.000,00 kn od prodaje zemljišta«.

Poglavlje II. mijenja se i glasi:

»Izvori financiranja (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 8.250.000,00

- koncesije 64.000,00

- naknade za priključenje 500.000,00

- prodaja imovine u vlasništvu Općine 17.489.000,00

2. Ostali izvori sredstava

- Hrvatske vode 15.480.000,00

- krediti banaka 25.000.000,00


Ukupno: 66.783.000,00

II.

Ove Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-01/59

Ur. broj: 2156/02-01-02-3

Lovran, 20. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr