SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

170.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 11. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Osnovnoj školi
»Milan Brozović«, Kastav

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini, kako slijedi:

-godišnja participacija roditelja/skrbnika, za školovanje učenika-polaznika Glazbenog odjela iznosi 2.100,00 kn.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-31

Rijeka, 11. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr