SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

159.

Na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 43/07, 47/07 ispravak, 48/09, 32/15 i 4/16- pročišćeni tekst), članka 52. stavka 1. točka 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije«

Članak 1.

U Upravno vijeće Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Erik Fabijanić, za predsjednika

2. Vojko Braut, za člana

3. Marin Klanac, za člana.

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke traje četiri (4) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-44

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr