SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

148.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15- ispravak p.t), članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), točke V. stavka 2. Odluke o osnivanju ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« (»Službene novine« broj 15/94, 20/94 i 9/08) članka 10. Statuta Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«, članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj 21. rujna 2017., donijela je

O D L U K U
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«

I.

U Upravno vijeće Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« imenuju se:

1. Franjo Butorac, za predsjednika,

2. Jadranko Lučić, za člana,

3. Klaudia Stepančić, za članicu.

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti se razrješuju predsjednica i članovi imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« (»Službene novine« broj 31/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-46

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr