SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

147.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine (»Službene novine? broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici održanoj dana 21. rujna 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave
Novi Vinodolski »II. faza rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica-ribarska luka i gatovi«

I.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt Županijske lučke uprave Novi Vinodolski »II. faza rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica-ribarska luka i gatovi« što u naravi predstavlja izgradnju sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Klenovica kao i usluge nadzora.

II.

Procjena ukupne investicije predmetnog projekta iznosi 16.000.000,00 kuna s PDV-om.

Utvrđuje se da vrijednost radova nakon provedenog postupka javne nabave iznosi 15.680.903,50 kuna s PDV- om. Preostalim iznosom razlike sufinancirat će se troškovi nadzora.

III.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt Županijske lučke uprave Novi Vinodolski iz točke I. ove Odluke s iznosom do 2.000.000,00 kuna u 2018. godini.

Iznos iz stavka 1. ove točke osigurat će se u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu iz namjenskih prihoda, izvor 411: Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro.

IV.

Ovlašćuje se Župan na potpisivanje Sporazuma o zajedničkom financiranju »II. faze rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica - ribarska luka i gatovi«, broj: 12- POM-S/2017, koji je sastavni dio ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-41

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr