SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
GRAD CRES

33.

Na osnovi odredbe članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/ 16) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13), Gradonačelnik Grada Cresa dana 14. srpnja 2017. godine donosi:

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA CRESA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Cresa radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije civilne zaštite kojima rukovodi gradonačelnik, a aktivira se kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Cresa imenuju se:

1.Marin Gregorović, zamjenik Gradonačelnika - načelnik Stožera

2.Uglješa Petrović, stručni surdanik za komunalno stambene poslove Grada Cresa - član

3.Neven Kruljac, direktor komunalnih usluga Cres - Lošinj - član

4.Biserka Šupraha, liječnica u Domu zdravlja Mali Lošinj, Ambulanta Cres - članica

5.Đordano Vešković, predstavnik Lučke kapetanija Rijeka, Ispostava Cres - član

6.Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS - članica

7.Moris Saganić, načelnik Policijske postaje Mali Lošinj - član

8.Goran Toić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres - član

9.Danijel Frleta, tajnik HGSS Rijeka - član

10.Vesna Čavar, ravnateljica društva Crvenog križa

Članak 3.

Stožer civilne zaštite donosi Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Cresa.

Članak 4.

Sve administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite obavljat će stručne službe Grada Cresa.

Članak 5.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 37/16 )

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenom novinama« Primorsko - goranske županije«

Klasa: 351-01/17-1/1

Ur.broj: 2213/02-02-17-9

Cres, 14. srpanj 2017. godine

GRADONAČELNIK:
Kristijan Jurjako struč. spec. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr