SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

41.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 12. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za hortikulturno uređenje i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

Odbor se osniva za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga Vijeću, za praćenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Vijeće, te za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća u područjima hortikulturnog uređenja i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Općini Malinska - Dubašnica.

Članak 3.

Odbor ima predsjednika i četiri člana.

Imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Odbora.

Članak 4.

U Odbor za hortikulturno uređenje i poljoprivredu imenuju se:

1. Branko Jud

2. Dobrila Kraljić

3. Toni Kraljić

4. Olga Smajić

5. Petar Vrgoč

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«

KLASA: 021-05/17-03/3

URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-2

Malinska, 12. rujna 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr