SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

40.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 12. rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

-Jozo Begić, predstavnik Općine Malinska - Dubašnica

-Irena Ilić, predstavnik Općine Malinska - Dubašnica

-Tončić Tehomilić, predstavnik Općine Malinska - Dubašnica

-TEODOR RUŽIĆ, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka i

-MIRJANA KOVAČIĆ, predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 49/09, 31/13 i 8/17), te se razrješuju dužnosti dosadašnji članovi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/17-04/1

URBROJ: 2142/05-01-17-2

Malinska, 12. rujna 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr