SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 23. Petak, 1. rujna 2017.
GRAD RAB

59.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2017. godine, donosi«

DRUGE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2017. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-17-5

Rab, 28. kolovoza 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr