SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

38.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11., 22/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/13 i 30/13.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine dio nekretnine k.č.br. 10222/1 Put u Pećca od 210 čhv. iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, prema prijedlogu parcelacije Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Jasmine Jurinčić Buljević, Crikvenica, B. Buchoffer 4, br. 43/2017 od svibnja 2017. godine, pod novom oznakom k.č.br. k.č.br. 10222/3 k.o. Belgrad dio kuće od 13 m2 i dvorište od 2 m2, ukupno 15 m2, ne predstavlja u naravi javno dobro-put već čini dio kuće i okućnice, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine (OIB-98133635529), temeljem članka 103. stavak 3. Zakona o cestama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-23

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1023&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr