SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

72.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Opatije donosi

PLAN
prijma u službu za 2017. godinu

 

                                                *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/17-01/40

URBROJ: 2156/01-03/01-17-1

Opatija, 18. kolovoza 2017.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr