SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

55.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 21. prosinca 2016. godine, donijela je

ODLUKU o izmjeni i dopuni
Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta

Članak 1.

U Odluci o novčanoj pomoći po rođenju djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/16), u članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pravo na isplatu novčane pomoći iz članka 3. ostvaruje se pod uvjetom da niti jedan roditelj djeteta nema dugovanja prema Općini Omišalj.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelj podnositelj obvezan je priložiti presliku uvjerenja o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete, presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i broj računa na koji će se naknada isplatiti ukoliko ga ima, te potvrdu Upravnog odjela Općine Omišalj da niti jedan roditelj djeteta nema dugovanja prema Općini Omišalj.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/16-01/1

URBROJ: 2142-06-16-01-2

Omišalj, 21. prosinca 2016. godine

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr