SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

54.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Skupština Društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog člana Društva Općine Omišalj, Općinske načelnice mr.sc. Mirele Ahmetović, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva Pesja Nautika d.o.o., donosi dana 1. kolovoza 2017.g. sljedeću

O D L U K U
o imenovanju uprave - direktora Društva
PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj

I.

Za jedinog člana Uprave - direktora Društva PESJA NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, imenuje se Tihomir Ilijić iz Omišlja, Lokvica 4, OIB 45183395096.

II.

Član Uprave - direktor iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme do 31.12.2017. godine.

III.

Mandat članu Uprave - direktoru počinje teći od 1. kolovoza 2017. godine.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr