SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

53.

Na temelju članka 259., članka 437., članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/ 11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 24a. Izjave o osnivanju Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, Skupština Društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog člana Društva Općine Omišalj, Općinske načelnice mr.sc. Mirele Ahmetović, donosi dana 31. srpnja 2017.g. sljedeću

O D L U K U
o opozivu i imenovanju članova Nadzornog
odbora Društva PESJA NAUTIKA d.o.o.

I.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva Pesja nautika d.o.o.:

-ŽELJKO FRANKIĆ iz Njivica, Frankopanska 9 i

-BOŽIDAR KOVAČIĆ iz Njivica, Trg ružmarina 6.

II.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva Pesja nautika d.o.o. imenuju se:

-ROMEO DEŠA iz Omišlja, Bjanižov 1,

-MARINO KIRINČIĆ iz Njivica, Nikole Lončarića 19 i

-DEJAN MOROŽIN iz Njivica, Gromačine 43.

III.

Članovi Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se na vrijeme do isteka redovnog mandata Nadzornog odbora.

IV.

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I. prestaje, a mandat članovima Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke počinje teći danom donošenja ove Odluke.

ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr