SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

71.

Na temelju članka 40. stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 8/14 i 21/17) gradonačelnik donosi dana 4.8.2017. godine

RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

I.

1. ARSEN STANIĆ, dr. med. imenuje se za člana i predsjednika Socijalnog vijeća Grada Opatije.

II.

Za članove Socijalnog vijeća Grada Opatije imenuju se:

2. mr.sc. ĐANA PAHOR, dr.med.

3. DARKO VARLJEN

4. mr.sc. SONJA BAČIĆ POŽGAJ, dr. med.

5. ANDREA GRGURINA UKOVIĆ

6. dr.sc. DINA ŠVERKO

7. MARIJAN HAUPERT, dipl.socijalni radnik

III.

Predsjednik i članovi Socijalnog vijeća Grada Opatije imenuju se na vrijeme od četiri godine.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-01/17-01/32

URBROJ: 2156/01-03/01-1

Opatija, 4. 8. 2017.

G R A D O P A T I J A

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr