SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

63.

Na temelju članka 29. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09- ispravak i 07/13) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada OpatijeSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/93, 6/ 93, 13/97, 15/97, 7/94, 22/05 i 6/17) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora
za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava
i nevladine udruge

I.

U Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge izabiru se:

Za predsjednika:

1. ANDREJ POŠČIĆ iz Opatije, Ulica 9. rujna 11

Za članove:

2.MIRABEL BAŠTINAC iz Opatije, Varljenska cesta 7 A

3. MILE BASARIĆ iz Opatije, Antona Raspora 2

4. DAVIR PERIŠIĆ iz Dobreća, Dobreć 15/C

5.PATRIZIA KLAUSBERGER iz Opatije, I. Istarske čete 11

II.

Ovo rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/21

UR.BROJ: 2156/01-01-17-1

Opatija, 31. srpnja 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr