SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

55.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o poticanju priključivanja
građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju
na području Grada Opatija

Članak 1.

(1)U Odluci o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/15, 34/15 i 14/16), u članku 1. stavak 2. i u članku 4. riječi »do 30. prosinca 2016.« zamjenjuju se riječima »do 31. prosinca 2017.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/15-01/11

URBROJ: 2156/01-01-17-5

Opatija, 31. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr