SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

54.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/ 13), Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/ 11) te članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13) Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija
od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

Članak 6. stavak 2. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 25/13) mijenja se i glasi:

»Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području Grada Opatije u ekonomskoj cijeni redovitih programa iz članka 2. ove Odluke umanjuje se na sljedeći način:

-za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji (istog domaćinstva) upisano u programe Dječjeg vrtića umanjenje nominalne cijene usluge u iznosu od 100%

-za dijete upisano u programe Dječjeg vrtića umanjuje se cijena usluge u iznosu od 100% ako se stariji brat ili sestra iz iste obitelji (istog domaćinstva) istovre meno nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili na fakultetu

-Kada dijete, na traženje roditelja ne prisustvuje cijeli mjesec, za taj se mjesec umanjuje cijena usluge za 50%, pod uvjetom da se o mjesecu kada dijete neće pohađati vrtić pisano izjasni minimalno mjesec dana ranije, a umanjenje se može ostvariti najviše za dva mjeseca u godini.«

Članak 2.

U članku 6. nakon stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»U slučaju bolesti djeteta duže od dva tjedna odnosno 11 (jedanaest) radnih dana kontinuirano, roditelj-korisnik usluge plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta. uz dostavu liječničke potvrde, a o čemu odlučuje Upravno vijeće.

Članak 3.

Članak 8. Odluke postaje članak 7., a članak 9. postaje članak 8.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, a primjenjuju se od pedagoške godine 2017./2018.

KLASA: 011-01/17-01/16

URBROJ: 2156/01-01/17-4

Opatija, 31. srpanj 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr