SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

53.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13.) i članka 29.Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Članak 1.

1) U Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (Službene novine PGŽ broj 8/14, 7/15) (u daljnjem tekstu:Odluka) članak 19. Odluke mijenja se i glasi;

» 1) Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete i to:

-za prvo dijete u visini od 10.000 kn,

-za drugo dijete u visini od 15.000 kn,

-za treće dijete u visini od 20.000 kn,

-za svako slijedeće dijete iznos se povećava za 5.000 kn

2) Pomoć iz stavka 1.moguće je ostvariti ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

-da se zahtjev podnese najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta,

-da podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) u trenutkupodnošenja zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Opatije minimalno pet godina u kontinuitetu i

-da dijete od rođenja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Opatije.

Članak 2.

1) Iza članka 19a. Odluke dodaje se članak 19b. koji glasi:

»1) Učenicima osnovnoškolskog uzrasta osiguravaju se udžbenici i radne bilježnice za obvezne predmete.

2) Način ostvarivanja prava i obveza korisnika iz stavka 1. ovog članka propisivat će se odlukom gradonačelnika za svaku školsku godinu.

3) Učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Opatije osigurava se sufinanciranje nabave udžbenika u visini od 750 kuna. Način ostvarivanja prava i obveza učenika srednjih škola propisat će se odlukom gradonačelnika za svaku školsku godinu.

Članak 3.

1) Iza članka 25. Odluke dodaje se članak 25a. koji glasi:

» 1) Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s mirovinom do 3.000 kn, koji ne ostvaruje pravo iz članka 25. Odluke.

2) U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

3) Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja veljače.

4) Pomoć umirovljenicima iznosi 1.000 kn godišnje, a doznačuje se 2 puta godišnje; u ožujku i prosincu.«

Članak 4.

1) Iza članka 25.a Odluke dodaje se članak 25b. koji glasi:

» 1) Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik s mirovinom do 3.000 kn i ugovorenom policom dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 840,00 kn godišnje

2) U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

3) Zahtjevi za pomoć iz stavka 1. podnose se do kraja studenog tekuće godine, a isplaćuju se do kraja mjeseca prosinca tekuće godine.«

Članak 5.

1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

2) Za djecu rođenu prije stupanja na snagu ove Odluke primjenjuju se odredbe Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (Službene novine PGŽ broj 8/14, 7/15).

3) Pomoć iz članka 19b., stavak 1. za školsku godinu 2017/18. ostvarit će se kroz financijsku potporu roditeljima, do visine cijene kompleta udžbenika i radnih bilježnica za obvezne predmete.

4)Pomoć iz članka 19b., stavak 3. primjenjuju se od 01.siječnja 2018.godine.

5) Pomoći iz članka 25a. i članka 25b. primjenjuju se od 1.siječnja 2018.godine.

KLASA: 011-01/17-01/15

URBROJ: 2156/01-01/17-4

Opatija, 31. srpanj 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr