SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

52.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08,136/12,15/15) i članka 29. i 94. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak,7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine donosi

Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije
za razdoblje 2017.-2019. godine

Članak 1.

Članak 3. Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2017.-2019. (Službene novine PGŽ br. 34716) mijenja se i glasi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Privitak i sastavni dio ovog Plana je tablica sa popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava po izvorima, raspoređenih po godinama.

Članak 5.

OvajPlan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/16-01/07

URBROJ:2156-01/01-17-4

Opatija, 31.07.2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr