SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

51.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine« 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 36. i 94. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine« PGŽ br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINU

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

I. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/16-01/05

URBROJ: 2156-01/01-05/17-5

Opatija, 31. srpanj 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr