SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

50.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/ 13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine usvojilo je

I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Članak 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (Službene novine PGŽ br. 34/16) mijenja se i glasi

»(1) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu iznosi 15.736.075,00 kn.

(2) Izvori za realizaciju Programa jesu komunalni doprinos, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, namjensko povećanje cijene putne karte, druga sufinanciranja, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina od komunalnog doprinosa, pomoći i sufinanciranja cijene te prihodi iz drugih izvora Proračuna, te su posebno iskazani uz svaki projekt naveden u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Programa«.

Članak 2.

(1) Sredstava iz članka 1. ovog Programa utrošiti će se za namjene odnosno projekte i aktivnosti sa izvorima sredstava iskazanih u tabeli koja je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/307

URBROJ: 2156/01-01/17-3

Opatija, 31. srpanj 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić v.r.

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr