SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

49.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/ 11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine donosi

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Općim odredbama Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (Službene novine PGŽ br. 34/16) točka 2. i 3. mijenjaju se i glase

»2.Ukupna vrijednost Programa iznosi 23.272.620,00 kuna.

Sredstva za ostvarenje Programa osiguravaju se iz komunalne naknade, sredstava boravišne pristojbe, sredstava spomeničke rente, prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja te ostalih prihoda Proračuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne infrastrukture 19.710.470 kn

b)pojačano održavanje komunalne infrastrukture 3.562.150 kn

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture sa izvorima sredstava po pojedinim aktivnostima iskazani su u tabeli br. 1. za redovno održavanje i u tabeli br. 2. za pojačano održavanje, koje su sastavni dio ovog Programa.

Opis, opseg poslova i standard redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.«

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/16-01/306

URBROJ: 2156/01-01-17-3

Opatija, 31.07.2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić v.r.

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr