SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

47.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 36. i 94. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA
OPATIJE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2016.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 400-08/17-01/03

URBROJ: 2156-01/01-17/10

U Opatiji, 31.srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kureliš, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr