SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
GRAD OPATIJA

44.

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), te članaka 6. i 8. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16), te članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 07/13) Gradonačelnik Grada Opatije donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA OPATIJE

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Grada Opatije ( u daljnjem tekstu: Stožer) je stručno operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

U sastav Stožera civilne zaštite Grada Opatije imenuju se:

1.Vera Šantić, zamjenica gradonačelnika -
Načelnik stožera;

2.GORDAN FILINIĆ, Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija -
Zamjenik načelnika stožera;

3.LENJINKA JURIČIĆ - MAMILOVIĆ, Voditeljica odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka,
Član stožera;

4.DAMIR BRNAS, Načelnik policijske postaje Opatije,
Član stožera;

5.ANTON MILOHANIĆ, Voditelj nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Ispostava Opatija
Član stožera;

6.ĐANA PAHOR , Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Opatija,

Član stožera;

7.ERVINO MRAK, Direktor komunalnog društva Komunalac d.o.o.
Član stožera;

8.IGOR PETRIČIĆ, Koordinator operativnih poslova HGSS stanica Rijeka
Član stožera;

Članak 3.

Način rada Stožera utvrđuje se Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Opatije

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite obavljat će Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/17-01/03

Ur. broj: 2156/01-03/01-17-1

Opatija, 26. srpnja 2017.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr