SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

118.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela je

ODLUKU
o II. izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu
Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava
za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije
u razdoblju od 2016. do 2018. godine za
rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta
Medicinski trakt s hidroterapijom

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta Medicinski trakt s hidroterapijom (»Službene novine« broj 11/16 i 30/16), u članku 1.:

- brojka »1.205.000,00« zamjenjuje se brojkom »286.429,50«;

- brojka »200.000.00« zamjenjuje se brojkom »2.187.209,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-46

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr