SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

117.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela je

ODLUKU
o II. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog
ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj«
s financiranjem 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i
dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s financiranjem 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom (»Službene novine« broj 11/16 i 30/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Primorsko-goranska županija sufinancirati će 2. fazu projekta »Lječilišnog centra Veli Lošinj« - rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom u ukupnom iznosu od 17.421.478,25 kuna, a obavezu sufinanciranja će izvršiti u razdoblju kako slijedi:

. u 2016. godini u iznosu 286.429,50 kuna.

. u 2017. godini u iznosu 11.224.560,75 kuna od čega 8.800.000,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije, a 2.424.560,75 kuna iz općih izvora županijskog Proračuna,

. u 2018. godini u iznosu 5.910.488,00 kuna, od čega 2.187.209,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije, a 3.723.279,00 kuna iz općih izvora županijskog Proračuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-45

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr