SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

115.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst) Županijska skupština na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta
dogradnje Osnovne škole Čavle

Članak 1.

Utvrđuje se da je:

. Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela Odluku o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole Čavle (»Službene novine« broj 28/16), (nastavno: Odluka) kojom su, između ostalog, utvrđeni udjeli u sufinanciranju realizacije projekta dogradnje Osnovne škole Čavle (nastavno: projekt) kroz tri proračunske godine (2017., 2018. i 2019. godina) na način da Primorsko-goranska županija sufinancira 50 %, a Općina Čavli 50 % troškova realizacije projekta (radovi, oprema, stručni i projektantski nadzor nad radovima),

. Odlukom utvrđeno da ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 11.798.750,00 kuna (s PDV-om) te da je Županija Odlukom preuzela obvezu sufinanciranja projekta najviše do iznosa od 5.899.375,00 kuna (s PDV-om),

. nakon provedenih postupaka nabave radova, opreme, usluge stručnog i projektantskog nadzora ukupno ugovorena vrijednost projekta 13.210.367,98 kuna s PDV-om, te da isti iznos premašuje Odlukom utvrđeni iznos procijenjene vrijednosti troškova realizacije projekta (11.798.750,00 kuna s PDV-om) za iznos od 1.411.617,98 kuna s PDV-om.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija preuzima obvezu sufinanciranja ukupno ugovorenih troškova realizacije projekta (radovi, oprema, usluga stručnog i projektantskog nadzora) u omjeru:

50% Županija - 50% Općina Čavle

Primorsko-goranska županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa od 6.605.183,99 kuna (s PDV-om).

Sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu i iz izvornih sredstava Primorsko- goranske županije u proračunskoj 2017., 2018. i 2019. godini.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Odluke koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole Čavle ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-36

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr