SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

114.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o tehničkoj kulturiNarodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 3. stavka 3. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (KLASA: 022- 04/16-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-26 od 21. ožujka 2016 godine), članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko- goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU
TEHNIČKE KULTURE PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINE

I.

Raspoređuju se sredstva za financiranje javnih potreba u području tehničke kulture za 2017. godinu kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

II.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-34

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr