SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

103.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinuSlužbene novine« broj 30/16), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici od 27. srpnja 2017. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinuSlužbene novine« 30/16) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2017. godinu, B. Račun financiranja za 2017. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu mijenjaju se kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu rashodi / izdaci u iznosu 812.100.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017.-2018. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2019. godinie mijenjaju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/04-17-10

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr