SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

51.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 10. srpnja 2017. godine, utvrdila je

Prve izmjene Plana prijma u službu
u Općinu Omišalj za 2017. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Omišalj za 2017. godinuSlužbene novine Primorsko - goranske županije« broj 3/17, dalje u tekstu: Plan) u tablici iz Dodatka I. Plana, u točki 10. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo, u stupcu V. Potreban broj službenika na neodređeno vrijeme brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »1«.

U stupcu VII. Ukupno planiranih popuna brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »1«.

II.

Ove izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/17-01/1

URBROJ: 2142-06-17-01-2

Omišalj, 10. srpnja 2017.

OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr