SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

50.

Na temelju članka 23. i članka 25. stavka 6. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09 i 15/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 17. srpnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju rezerviranih
parkirališnih mjesta

Članak 1.

U Odluci o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/ 16), u članku 2. stavku 1. točka 7. briše se.

Dosadašnja točka 8. postaje nova točka 7.

Članak 2.

Ova izmjena Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/16-01/24

URBROJ: 2142-06-17-01-4

Omišalj, 17. srpnja 2017.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr