SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

34.

Na temelju članka 23. i 30. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/ 09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 17. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Članak 3. stavak 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09 i 51/11) mijenja se i glasi:

»U socijalno vijeće imenuju se:

1) Milenka Dvorničić, za predsjednika

2) Biserka Grdinić, za člana

3) Jelka Petršorić, za člana

4) Marica Janković, za člana

5) Bojana Morožin, za člana

6) Mirjana Maršić, za člana i

7) Irena Ilić, za člana.

Stupanjem na snagu ove Odluke dosadašnji članovi Socijalnog vijeća razrješuju se dužnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 550-01/13-01/2

URBROJ: 2142/05-01-17-4

Malinska, 10. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1020&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr