SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

102.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 9. i 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županij ska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

Članak 1.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija imenuju se:

1.Zlatko Komadina, Župan

2.Erik Fabijanić, predsjednik Županijske skupštine

3.Marko Boras Mandić, zamjenik Župana

Za zamjenike predstavnika iz stavka 1. ovog članka imenuju se

1.Marina Medarić, zamjenica Župana

2.Robert Maršanić, potpredsjednik Županijske skupštine

3.Petar Mamula, zamjenik Župana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/5

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-12

Rijeka, 20. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr