SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

101.

Na temelju članka 36. stavka 2. točke 4. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/ 06), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 23/9, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine donijela je

O D L U K U
o izboru predstavnica Primorsko-goranske županije
u Otočno vijeće

I.

Za predstavnice Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće biraju se:

1. Marina Medarić,

2. Ana Kučić,

3. Mirela Ahmetović.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće (»Službene novine« broj 11/16).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/5

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-10

Rijeka, 20. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr