SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

96.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/ 13-pročišćeni tekst), članka 36. stavka 2. i članka 53. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici od 20. srpnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izboru članova Odbora za proračun i financije

I.

U Odbor za proračun i financije izabrani su:

1. VESNA BUTERIN, za predsjednicu

2. ANTE ŽUPANIĆ, za potpredsjednika

3. JAGODA UGRIN, za članicu

4. TAJANA LUKSETIĆ, za članicu

5. SANJA BELJAN, za članicu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/5

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-4

Rijeka, 20. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr