SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

88.

Na temelju članka 121. stavka 2., a u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/ 17), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko- goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. srpnja 2017. godine donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Skrad, Skrad

I.

Mateja Tomić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Skrad, Skrad razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Rozana Grbac, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Skrad, Skrad.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. Ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/28

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-12

Rijeka, 17. Srpnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr