SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

85.

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. srpnja 2017. godine donio je sljedeći

O D L U K U
o imenovanju člana
Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci

I.

Župan ZLATKO KOMADINA, dipl. ing., kao predstavnik Primorsko-goranske županije, imenuje se članom Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci s danom 10. srpnja 2017. godine.

II.

Mandat imenovanom članu iz točke I. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/17-01/27

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-17-24

Rijeka, 10. srpnja 2017.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr