SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

84.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 9.stavka 1. i članka 52. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 2. konstituirajućoj sjednici od 13. srpnja 2017. godine, donijela je sljedeći

O D L U K U
o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

I.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su:

1. PETAR PETRINIĆ, za predsjednika

2. IVA VRKIĆ, za potpredsjednicu

3. DAVOR KOŠMRLJ, za člana

4. PETRA MANDIĆ, za članicu

5. MARKO SPES, za člana

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/4

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-33

Rijeka, 13. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr