SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
GRAD OPATIJA

43.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivo Dujmić, ing., donosi dana 26. lipnja 2017.g. slijedeću

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Gradske knjižnice i čitaonice
»Viktor Car Emin« Opatija

IV.JOSIP BAČIĆ iz Opatije, Maršala Tita 91/2 razrješuje se s funkcije člana Upravnog vjeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija.

V.Za članicu Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« imenuje se VIČIĆ MAJDA iz Pobri, Pužev breg 12, OIB 08154954979.

VI.Razriješenje i imenovanje nastupaju s danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

VII.Mandat novoimenovane članice traje do isteka redovnog mandata Upravnog vijeća.

KLASA: 021-05/13-01/37

UR.BROJ: 2156/01-03-17-2

Opatija, 26. lipnja 2017.

ČLAN DRUŠTVA - OSNIVAČ:
GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr