SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
GRAD OPATIJA

42.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PARKOVI d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Stubište Lipovica 2, jedini član društva GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivi Dujmiću, ing., donosi dana 05. srpnja 2017.g. godine sljedeću

ODLUKU
O IZBORU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA PARKOVI d.o.o.

I.U Nadzorni odbor društva PARKOVI d.o.o., izabiru se:

1.ĐANI LUKŠIĆ iz Opatije, Ika, Antona Brubnjaka 14, OIB 65279109775

2.IGOR SABLIĆ iz Opatije, Ika, Borisa Zdrinšćaka 17, OIB 83186814175

3.SERGO ZORICA iz Veprinca, Slavići 19,
OIB 77209668075

4.EDUARD GRIZILO iz Opatije, Ičići, Poljanska cesta 58, OIB 74314252227

II.Predstavnika radnika u NO imenuje i opoziva radničko vijeće.

III.Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika.

IV.Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.

V.Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od četiri godine.

VI.Mandat članovima nadzornog odbora počinje teći danom 21. srpnja 2017.g. istekom mandata od četiri godine Nadzornom odboru društva imenovanom odlukom od 20. srpnja 2013.g.

ČLAN DRUŠTVA- OSNIVAČ:
GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr