SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
GRAD OPATIJA

41.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( »Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivo Dujmić, ing., donosi dana 26. lipnja 2017.g. slijedeću

ODLUKU
O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA OPATIJA 21, d.o.o.

I.Opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o.:

1.JOSIP DEDIĆ, OIB 26610021303, Opatija, Ulica dr. Andrije Mohorovičića 34, predsjednik Nadzornog odbora

2.EMIL PRISKIĆ, OIB 23176273992, Ika, Ulica Borisa Zdrinšćaka, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

3.DUŠKO FRANKOVIĆ, OIB 83770363619, Opatija, Nova cesta 48, član Nadzornog odbora

4.MARIJANA ŠEPIĆ BJELOBABA, OIB 81111601829, Opatija, Ulica Maršala Tita 180, član Nadzornog odbora

5.VEČESLAV GRŽINIĆ, OIB 17154618256, Opatija, Ulica Juraja Dobrile 12, član Nadzornog odbora.

II.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ČLAN DRUŠTVA - OSNIVAČ:
GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr